cheap jordans for sale

cheap jordan shoes

cheap jordans

Žula Rácov, s.r.o.

Firma se zabývá zpracováním a dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu.

Nachází se asi 25 km od krajského města Jihlavy a stejná vzdálenost dělí Žulu Rácov od Pelhřimova.

Kamenolom Rácov - Letecká fotografie

Kamenolom Rácov - Letecká fotografie

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013165:

"Energetické úspory v rámci procesů lomu žula Rácov"

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a předmětem projektu je dosažení úspor energie ve výrobním procesu pomocí výměny energeticky náročné techniky za úspornější variantu. Jedná se o výměnu lomového sklápěče T148, využívaného při převozu kameniva v rámci výrobního areálu společnosti. Místem realizace projektu je kamenolom Rácov, umístěný na pozemcích 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/7, 443/8, 642/2 a 642/6 v k.ú Rácov, spadající pod obec Batelov.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na těžební proces v lomu. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno ještě v roce 2018.

EU

Lomový sklápěč T148

Lomový sklápěč T148


V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012828:

"Energetické úspory v lomu Žula Rácov" Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a předmětem projektu je dosažení úspor energie ve výrobním procesu pomocí výměny energeticky náročných technologií za jejich úspornější varianty. Jedná se o výměnu hydraulického rypadla a lomového sklápěče, využívaných při těžbě kameniva a manipulaci s ním v rámci výrobního areálu společnosti. Místem realizace projektu je kamenolom Rácov na pozemcích 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/7, 443/8, 642/2 a 642/6 v k.ú. Rácov, obec Batelov.

Hlavní příčinou problému je zastaralá motorová technika obou současných strojů a v případě rypadla i nevhodný pohon (elektřina). Motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i notně opotřebovaná kvůli dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu obou strojů. Tyto dva faktory vedou k mimořádně vysoké spotřebě paliva (motorové nafty) a elektřiny a tím i k vysokým nákladům na vykonanou práci. Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na těžební proces v lomu. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.

EU

Hydralické rypadlo

Hydraulické rypadlo


V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017741:

"Energetické úspory v procesech manipulace"

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování lomového kamene v povrchovém dolu Rácov. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající zastaralé technologie za moderní stroj s výrazně úspornějším motorem, což povede ke snížení spotřeby primárního paliva při zachování analogického výkonu.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty). Produkce v lomu je poměrně vyvážená a nepředpokládá se její budoucí navyšování, ale problémem je poměrně vysoká energetická náročnost celého zpracovatelského procesu. V oblasti těžebních prací již probíhá výměna těžebních a transportních strojů, ale výrazně neefektivní se jeví dílčí proces nakládání hotové produkce, kde je využíván zastaralý kolový nakladač KN 251, který již výrazně překračuje morální i technologickou životnost a spotřebovává kromě nadstandardního množství paliv také velké objemy provozních kapalin (motorových a hydraulických olejů).

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu produkce. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat lomový kámen s menšími jednotkovými náklady.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:
- zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
- snížení spotřeby energií
- snížení emisí CO2
- snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
- zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

EU
Technický průkaz kolového nakladače Komatsu WA 470-8
Doklad o likvidaci stroje KN 251

Žula Rácov,s.r.o. Rácov 28, 588 51 Batelov
tel.: +420667314144, mobil: +420602562247, fax: 549411466