Informace o ložisku

Ložisko Žula Rácov se nachází na katastrálním území Rácov, okres Jihlava, kraj Jihlavský.

Po geologické stránce je ložisko součástí centrálního moldanubického plutonu. Základním horninotvorným typem je středně zrnitá muskoviticko-biotitická žula.

Hlavními minerálními komponenty je křemen, živec, biotit a muskovit. Z přimíšenin je zastoupen apatit, zirkon, andalusit, chlorid, sagenit a limonit. V žulách převládá draselný živec nad plagioklasy. Výchylky ve směru ke granodioritu jsou velmi vzácné a jsou způsobeny spíše raelativně větší zrnitostí plagioklasů. Charakteristické pro zájmové území je přítomnost různě velikých rulových xenolitů.

Celková roční výroba lomu činí 260.000 tun čisté výroby.

Clonový odstřel - kamenolom Rácov from BYDLENI.CZ on Vimeo.

Žula Rácov,s.r.o. Rácov 28, 588 51 Batelov
tel.: +420667314144, mobil: +420602562247, fax: 549411466