Vyráběný sortiment

V povrchovém dole Rácov se těží jemnozrnná šedá žula, která se používá jako kamenivo pro betony, silniční a stavební směsi, zimní posypy vozovek, základy budov, vodohospodářské stavby, dlažební kostky a soklový kámen.

Pro zpracování vytěžené horniny jsou instalovány v lomu 4 stupně drcení (čelisťové a kuželové drtiče) a přejezdová váha pro snadnou expedici.

Dle vašich požadavků jsme schopni zajistit výrobu i v jiné frakci a samozřejmě i dopravu.

Žula Rácov,s.r.o. Rácov 28, 588 51 Batelov
tel./fax: +420 567 314 144 , mobil: +420 602 562 247,+420 721 302 651